Clan


Els coordinadors de clan del curs 2013-2014 són l'Albert i la Neus


La unitat de clan en una sortida el desembre de 2013

 El clan (17 anys en endavant) és un grup de joves amb finalitat formativa; treballen amb força autogestió, tot duent a terme un projecte prpi.
Ser cap, el gran repte (18 en endavant).